Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Moduli plinskih motorjev na bio plin

Moduli plinskih motorjev na bio plin
Plinske naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije istočasno proizvajajo oboje. Glede na izkoristek naprav so namenjene stanovanjskim in poslovnim obratom. Na strani ogrevanja delujejo naprave SPTE paralelno s kotlom. Oba vira toplote sta priključena na sistem ogrevanja za ogrevanje in ogrevanje vode.

Okolju prijazno ogrevanje z bioplinom
Naprave SPTE lahko delujejo na okolju prijazen način z bioplinom ali bio-zemeljskim plin - tako, da deluje CO2 nevtralno. Naprava je tako neodvisna od fosilnih goriv, delujejo na bio-energente, ki so v določeni regiji.


Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije – kaj je to in kako deluje?

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) so kompaktne enote za proizvodnjo energije, ki decentralno dobavljajo toploto in električno energijo v težišču porabnika s stopnjami skupnega izkoristka do 95 %. V primerjavi z ločeno dobavo električne energije iz termoelektrarne in toplote iz ogrevalnega kotla se prihrani 30 % primarne energije. To se sklada z ustrezno razbremenitvijo bilance emisij škodljivih snovi. Glede na primerjavo energentov so emisije dušikovih oksidov (kisli dež) manjše za 25 % in za okoli 60 % pri ogljikovem dioksidu (efekt tople grede).

Motor z notranjim zgorevanjem se oskrbuje z zemeljskim plinom in zgorevalnim zrakom iz postavitvenega prostora. Ta energija se v motorju pretvori v mehansko energijo. Preko sklopke poganja sinhroni generator. Ta proizvaja trifazni električni tok z napetostjo 400 V in frekvenco 50 Hz.

Preko integrirane preklopne priprave se proizveden električni tok v skladu z veljavnimi zaščitnimi predpisi odvede v lokalni glavni razdelilnik. Tehnološko pogojena odpadna toplota iz motorskega mazalnega olja, hladilne vode motorja in izpušnih plinov se zbira v t.i. notranjem krogotoku in da na razpolago ogrevalnemu sistemu s temperaturami vtoka do 90 °C.

SPTE moduli se pretežno uporabljajo za pokrivanje osnovne potrebe po toploti in se dopolnjujejo s kotli za konična bremena. Proizvedena električna energija se v gospodarskem obratovanju porabi za pokrivanje lastne potrebe. Načeloma pa SPTE pomeni, da brez odvzema toplote ni proizvodnje električne energije. In brez proizvodnje električne energije ni amortizacije investicijskih in obratovalnih stroškov in s tem gospodarnosti. Paralelno proizvajanje toplotne in električne energije predpostavlja sočasen odvzem teh energij. VITOBLOC 200 MODUL BM-36/66 VITOBLOC 200 MODUL BM-36/66

Zmogljivost: 36 kWel, 66 kWth

VITOBLOC 200 MODUL BM-55/88 VITOBLOC 200 MODUL BM-55/88

Zmogljivost:55 kWel, 88 kWth

VITOBLOC 200 MODUL BM-98/150 VITOBLOC 200 MODUL BM-98/150

Zmogljivost: 98 kWel, 150 kWth

VITOBLOC 200 MODUL BM-190/238 VITOBLOC 200 MODUL BM-190/238

Zmogljivost: 190 kWel, 238 kWth

VITOBLOC 200 MODUL BM-366/437 VITOBLOC 200 MODUL BM-366/437

Zmogljivost:366 kWel, 437 kWth