Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Moduli plinskih motorjev na zemljski plin

Moduli plinskih motorjev na zemljski plin
Plinske naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije istočasno proizvajajo oboje. Glede na izkoristek naprav so namenjene stanovanjskim in poslovnim obratom. Na strani ogrevanja delujejo naprave SPTE paralelno s kotlom. Oba vira toplote sta priključena na sistem ogrevanja za ogrevanje in ogrevanje vode.

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije – kaj je to in kako deluje?

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) so kompaktne enote za proizvodnjo energije, ki decentralno dobavljajo toploto in električno energijo v težišču porabnika s stopnjami skupnega izkoristka do 95 %. V primerjavi z ločeno dobavo električne energije iz termoelektrarne in toplote iz ogrevalnega kotla se prihrani 30 % primarne energije. To se sklada z ustrezno razbremenitvijo bilance emisij škodljivih snovi. Glede na primerjavo energentov so emisije dušikovih oksidov (kisli dež) manjše za 25 % in za okoli 60 % pri ogljikovem dioksidu (efekt tople grede).

Motor z notranjim zgorevanjem se oskrbuje z zemeljskim plinom in zgorevalnim zrakom iz postavitvenega prostora. Ta energija se v motorju pretvori v mehansko energijo. Preko sklopke poganja sinhroni generator. Ta proizvaja trifazni električni tok z napetostjo 400 V in frekvenco 50 Hz.

Preko integrirane preklopne priprave se proizveden električni tok v skladu z veljavnimi zaščitnimi predpisi odvede v lokalni glavni razdelilnik. Tehnološko pogojena odpadna toplota iz motorskega mazalnega olja, hladilne vode motorja in izpušnih plinov se zbira v t.i. notranjem krogotoku in da na razpolago ogrevalnemu sistemu s temperaturami vtoka do 90 °C.

SPTE moduli se pretežno uporabljajo za pokrivanje osnovne potrebe po toploti in se dopolnjujejo s kotli za konična bremena. Proizvedena električna energija se v gospodarskem obratovanju porabi za pokrivanje lastne potrebe. Načeloma pa SPTE pomeni, da brez odvzema toplote ni proizvodnje električne energije. In brez proizvodnje električne energije ni amortizacije investicijskih in obratovalnih stroškov in s tem gospodarnosti. Paralelno proizvajanje toplotne in električne energije predpostavlja sočasen odvzem teh energij. VITOBLOC 200 MODUL EM-20/39 VITOBLOC 200 MODUL EM-20/39

Zmogljivost: 10 do 20 kWel, 18 do 39 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-50/81 VITOBLOC 200 MODUL EM-50/81

Zmogljivost: 50 kWel, 81 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-70/115 VITOBLOC 200 MODUL EM-70/115

Zmogljivost: 70 kWel, 115 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-140/207 VITOBLOC 200 MODUL EM-140/207

Zmogljivost: 140 kWel, 207 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-199/263 VITOBLOC 200 MODUL EM-199/263

Zmogljivost:199 kWel, 263 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-238/363 VITOBLOC 200 MODUL EM-238/363

Zmogljivost: 238 kWel, 363 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-363/498 VITOBLOC 200 MODUL EM-363/498

Zmogljivost:363 kWel, 498 kWth

VITOBLOC 200 MODUL EM-401/549 VITOBLOC 200 MODUL EM-401/549

Zmogljivost: 401 kWel, 549 kWth