Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Radiatorski delilniki

Radiatorski delilnik Metra deluje na principu dveh temperaturnih senzorjev. Prvi meri temperaturo ogrevalnega telesa, drugi pa temperaturo okolice. Delilnik je opremljen z IR in lahko tudi z radijsko komunikacijo. Prek radijske komunikacije so dostopni podatki o porabi zadnje obračunske periode in trenutnega stanja, prek IR komunikacije pa je možno odčitati podatke zadnjih 11 mesecev. Vgrajene ima tudi zaščitne funkcije proti prevaram.

Elektronski radiatorski delilnik z RF komunikacijo E-ITN 30.xx metra

Uporaba

Elektronski radiatorski delilnik z radio komunikacijo E-ITN 30.xx se uporablja za delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih objektih s centralnim ogrevanjem. Uporabljamo jih tako pri enocevnih horizontalnih in dvocevnih vertikalnih ogrevalnih sistemih. Primerni so za uporabo v ogrevalnih sistemih s povprečno  izračunano temperaturo medija med 35°C in 90°C.

Prednosti elektronskega delilnika E-ITN 30.xx

Ker ima delilnik E-ITN30.xx integriran radio modul, njegove podatke enostavno odčitamo daljinsko in vstop v stanovanje ni potreben. Delilniki E-ITN 30.xx se lahko odčitavajo iz hodnika oz. iz parkirišča pred stavbo preko sprejemne enote in prenosnega računalnika ali pa jih preko GSM-centrale odčitavamo na daljavo (iz oddaljene pisarne).

Pregled podatkov na lcd prikazovalniku

Vsak uporabnik lahko pregleduje porabo tekočega obračunskega obdobja, pregleduje porabo v preteklem obračunskem obdobju na LCD zaslonu, ki je  nameščen na vrhu delilnika. Med posameznimi prikazi na LCD prikazovalniku se pomikamo s kratkim pritiskom na tipko delilnika. Prikazi si sledijo po sledečem vrstnem redu: