Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Subvencije in kreditiranje

Subvencije in kreditiranje
Vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije vam pripravi naše podjetje.

V zadnjih letih država nudi finančne spodbude za vgradnjo naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije, na termostatske ventile in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.


Podjetje Ecop Agent vam nudi pomoč pri vložitvi vloge na Eko sklad RS in pravilno vodi postopek pridobitve sredstev s strani Eko sklada.
 

Poudariti moramo, da so bile vse vloge, ki jih je vložilo naše podjetje pozitivno rešene in sredstva dodeljena investitorjem.

Samo za vgradnjo delilnikov toplote, termostatskih ventilov in uravnoteženje hidravličnega sistema je .....

 

skupna vrednost odobrenih sredstev v letu 2011 je znašala 133.292,00 EUR.Nepovratna finančna sredstva za vgradnjo naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni...

Nepovratna finančna sredstva za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. Vgradnja termostatskih ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se zagotavlja korektno delovanje...

Financiranje Viessmannovih produktov

Nudimo vam financiranje nakupa nove ogrevalne naprave pod posebej ugodnimi pogoji, kjer Viessmann končnim uporabnikom subvencionira del stroškov finaciranja (obresti pri kreditu).