Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Vodomeri

Vodomeri so standardnih dimenzij z možnostjo nadgradnje z radio komunikacijo. Glede na optimalno izvedbo antene ni potreben vstop v stanovanje, pri manjših zgradbah tudi ne v stavbo. Centrale za sprejem podatkov se instalirajo na hodnik le v primeru GSM odčitavanja. Radio modul je opremljen z elektronsko plombo, za večjo varnost pa je možno namestiti tudi mehansko. Podatki, ki se prenašajo po radio signalu so kodirani.

Gospodinjski vodni števec z radio modulom GSD8-RF / E-RM 30 metra

Delovanje

Kompletna rešitev sestoji iz vodnega števca GSD8-RF in radio modula E-RM 30. Ta modul sprejema podatke iz mehanskega dela vodnega števca, jih obdela in  shrani ter posreduje rezultate preko radio signala.

Področje uporabe

Radio modul se lahko uporablja samo z vodomerom GSD8-RF. Ni omejitev glede položaja montaže. Poleg omenjenih proizvodov pa vam ponujamo tudi sledeče  proizvode in rešitve:

Vsi naši ultrazvočni toplotni števci, ultrazvočni plinomeri in druge merilne naprave so overjeni skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Uradni list RS 42/2006) in ne potrebujejo prvega overjanja v Sloveniji.