Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Zakonodaja

Zakonodaja
na področju odčitavanja in delitve stroškov za energijo

 

Na tem mestu velja omeniti, da Pravilnik ureja tudi delitev stroškov toplote za pripravo tople vode.
 

Na podlagi Zakona o graditvi objektov objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102/04 morajo vse stavbe zagotoviti hidravlično uravnoteženje sistema.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Uradni list RS št. 25/2010) opredeljuje tehnične smernice, ki v novih stavbah OBVEZNO predpisuje hidravlično uravnoteženje s termostatskimi ventili, enako pa velja tudi ob rekonstrukciji in vzdrževalnih delih na starejših sistemih.