Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Hidravlično uravnoteženje

Hidravlično uravnoteženje

Moderna družba v kateri živimo, se spopada s perečim ekološkim vprašanjem, kako obvarovati okolje? Eden glavnih odgovorov se glasi, potrebna je učinkovita in smotrna raba energije. Prav vsak posameznik se sreča s problemom ogrevanja in prav vsakemu je omogočeno, da na tem področju stori nekaj za obvarovanje narave ter hkrati zmanjša stroške namenjene ogrevanju.

Najbolj pomembno je, da se v svojem domu počutimo prijetno. Ogrevanje mora zadostiti človekovi potrebi po želeni temperaturi. Oboje, tako vzdrževanje želene temperature v prostoru, kakor znižanje stroška energije lahko dosežemo z vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in s hidravličnim uravnoteženjem.

Cilj je jasen - želena temperatura v prostoru pri čim nižjih stroških

Velikokrat se zgodi, predvsem v zimskem času, da temperature v naših stanovanjih niso tako ugodne, kot bi si želeli. Včasih je prehladno, drugič pretoplo, optimalno temperaturo pa je dejansko težko doseči. Glavni krivec za naše nezadovoljstvo pa so fizikalni zakoni, ki delujejo v sistemu centralne kurjave. Tisti prostori, ki so bližje črpalki sistema, se prvi segrejejo in praviloma prvi dobijo ogrevano vodo. Ker pa je potrebno segreti tudi tiste prostore, ki so bolj oddaljeni, se proces segrevanja nadaljuje tudi v tistih prostorih, ki so bili že optimalno segreti. V bistvu se tukaj vrtimo v začaranem krogu, saj ko želimo v bližjih stanovanjih optimalno toploto, so oddaljena stanovanja podhlajena, ko pa želimo optimalno toploto v oddaljenih stanovanjih, pa bodo bližja pretopla.ž

Z ukrepi, ki jih lahko izvedemo na vaših sistemih za ogrevanje, lahko odpravimo to pomanjkljivost. Toploto vam zagotovimo tam, kjer jo potrebujete, in v količini, ki zagotavlja optimalno temperaturo in za vas kakovostne bivalne pogoje. Stroški ogrevanja se bodo znižali, pa tudi naše zunanje okolje bo zaradi manjše porabe kuriva manj onesnaženo. S tem sistemom se vaša investicija povrne, kar pomeni, da prihranite denar in energijo v zelo kratkem času.

 

Pravilna delitev stroškov energije in zahtevani tehnični pogoji

V preteklosti se je strošek ogrevanja delil glede na ogrevano kvadraturo. Ta sistem delitve stroškov za uporabnike ni najbolj stimulativen, saj za varčevanje niste ustrezno nagrajeni z nižjim računom za porabljeno energijo. Naš namen je, da vam lahko izmerimo dejansko porabo toplotne energije za vsako  stanovanje posebej in glede na to plačate račun. V ta namen moramo vgraditi naprave za merjenje porabe toplotne energije, to so t.i. kalorimetri ali delilniki.  Kje se namestijo boste izvedeli v nadaljevanju.

 

Če želimo, da so meritve porabljene toplotne energije pravilne in da lahko pričakujemo maksimalne prihranke energije, morate izpolniti sledeča tehnična pogoja:

To omogoča pravilno razdelitev ogrevalne vode po sistemu v zahtevanih količinah na mesta, kjer jo potrebujemo.

S tem, ko izpolnimo vse tehnične pogoje, lahko namestimo kalorimetre ali delilnike.

 

Povračilna doba investicije

Vložena sredstva v termostatske ventile na radiatorjih in hidravlično uravnovešen sistem se povrnejo v dveh letih, da o povečanem udobju niti ne govorimo.

Primer izračuna:

· Predpostavimo lahko 25% prihranka energije.
· Predpostavimo strošek ogrevanja obstoječega sistema 1000 €/leto.
· Strošek ogrevanja posodobljenega sistema je tako 750 €/leto, prihranek znaša 250 €/leto.
· Investicija na stanovanjsko enoto ca 500 €.
· Sredstva se povrnejo v dveh letih, lahko pa tudi prej.

Rezultat:

Od drugega leta dalje privarčujete 250 €, vsako leto.

 

 

Večje udobje, manj reklamacij in dragih popravil.Termostatski ventil Heimeier

S svojimi termostatskimi ventili je Heimeier dosegel vodilno pozicijo v svetovnem merilu. Na testiranju je bil termostatski ventil HEIMEIER vedno na prvem mestu, štirikrat zapored, izdelek pa je vedno dobil oceno »zelo dober«.

Hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov – TA

Hidravlično uravnoteženje po projektiranih pretokih zagotavlja, da sistem ustrezno obratuje (t.j. omogoča da je instalirana moč »dostavljena« vsem porabnikom) in, da se investicija povrne v najkrajšem možnem času.