Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Subvencije in kreditiranje

Subvencije in kreditiranje

Podjetje Ecop Agent vam nudi pomoč pri vložitvi vloge na Eko sklad RS in pravilno vodi postopek pridobitve sredstev s strani Eko sklada.

 

Ne zamudite priložnosti in nas čimpreje kontaktirajte!Nepovratna finančna sredstva za vgradnjo solarnega sistema

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST EN 12975-2 oz. SIST EN 12976, in sicer se upošteva svetla površina SSE oziroma aperturna površina, navedena v merilnem poročilu...

Nepovratna finančna sredstva za vgradnjo kotla za lesno biomaso

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni...

Nepovratna finančna sredstva za vgradnjo toplotne črpalke

Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Nepovratna finančna sredstva za prezračevanje

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo centralnega sistema ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati: vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega...

Financiranje-Viessmann kredit

Nudimo vam financiranje nakupa nove ogrevalne naprave pod posebej ugodnimi pogoji, kjer Viessmann končnim uporabnikom subvencionira del stroškov finaciranja (obresti pri kreditu).

Financiranje-Energetika Ljubljana kredit

Kredit lahko obsega do 90 % vrednosti investicije, obrestna mera je fiksna.