Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Vzdrževanje tlaka

Vzdrževanje tlaka

Stabilne tlačne razmere, dobro odzračen sistem, odlična kakovost vode v ogrevalnih in hladilnih sistemih, kot tudi zanesljiva, higienska dobava pitne vode – te teme definirajo Pneumatex. Uporabniku prijazni izdelki najvišje kakovosti in vsestranska podpora za stranke so naš cilj. Dinamično upravljanje vode predstavljajo: inovacije, usmerjenost k strankam in pionirska tehnologija.
Dinamično upravljanje vode (Dynamic water management) je vrhunska kombinacija tehnologije in znanja. Za učinkovito delovanje, zanesljivost in trajnost v  sistemih ogrevanja, hlajenja in pitne vode. Pneumatex, z mislijo na celoten sistem, zagotavlja vzdrževanje tlaka in kakovost vode.


 

Za kvalitetno delovanje sistema ogrevanja moramo zagotoviti sledeče

1. Vzdrževanja tlaka pri ogrevanju

Poznamo odprti in zaprti sistem ogrevanja. Danes se izvajajo predvsem zaprti sistemi, saj odprte sisteme srečujemo predvsem na starejših objektih.

Odprti sistemi imajo na vrhu stavbe posodo v kateri je določena količina vode. Ta posoda kompenzira raztezke vode, ki nastanejo zaradi temperaturnih nihanj. Višina vodnega stolpca, ki ga določa lega posode, nam določa tlak v sistemu ogrevanja. Posoda mora biti vgrajena vsaj 3m nad najvišjo točko sistema ogrevanja. Voda v tej posodi je v neposrednem kontaktu z zrakom. To pomeni, da dan za dnem, leto za letom prihaja zrak v sistem ogrevanja, tvori korozijo. Glavni problem odprtih sistemov ogrevanja je tvorjenje korozije v ceveh in armaturah. Tudi toplotne izgube so večje, saj po nepotrebnem ogrevamo vodo v posodi na vrhu stavbe. Zato se danes uporabljajo zaprti ogrevalni sistemi.

Zaprti sistemi imajo za vzdrževanje ustreznega tlaka v sistemu in za kompenzacijo raztezkov vode vgrajeno eno izmed sledečih rešitev:

Pri manjših sistemih zadostuje raztezna posoda. Raztezna posoda se lahko le do določene mere napolni z vodo, večji del ostane napolnjen z zrakom. Njena izkoriščenost je razmeroma slaba. Pri večjih sistemih bi morali vgrajevati zelo velike posode. Če imamo sistem vzdrževanja tlaka s kompresorjem ali s črpalko, uporabimo prav tako posodo, ki je podobna raztezni posodi. Njen volumen lahko skoraj v celoti izkoristimo za raztezke vode v sistemu. V tem primeru zna biti posoda tudi do 4x manjša kakor klasična raztezna posoda. V vseh treh primerih mora biti v posodi vreča iz kvalitetne gume, ki ne prepušča prehajanje zraka v sistem ogrevanja. S tem preprečimo tvorjenje korozije.

2. Dobro odzračen sistem

Sistem ogrevanja moramo dobro odzračiti, saj nam drugače povzroča probleme. Ti problemi so lahko:

Zrak v sistemu se pojavlja v različnih oblikah in se glede na obratovalne pogoje lahko spreminja iz ene oblike v drugo. Te oblike so:

3. Dopolnjevanje vode

Predvsem zaradi raznih vzdrževalnih del na sistemu ogrevanja, moramo sistem velikokrat dopolnjevati z vodo. Ta naj bo seveda omehčana. Zelo elegantna je rešitev z avtomatskim dopolnjevanjem.

Funkcija dopolnjevanja je lahko vključena v napravo za avtomatsko vzdrževanje tlaka s kompresorjem (Compresso CPV) ali črpalko (Transfero TP in TPV) kakor tudi v napravo za avtomatsko odzračevanje Vento VP. Pri nobenih od teh naprav nismo odvisni od tlaka v omrežju sanitarne vode. Sanitarna voda že v osnovi vsebuje raztopljene pline (kisik, dušik). Zelo priporočljivo je, da vodo za dopolnjevanje najprej odzračimo v napravi za avtomatsko odzračevanje  (Compresso CPV, Transfero TPV, Pleno PV) šele nato jo potisnemo v sistem ogrevanja.

4. Avtomatska regulacija in nadzor sistema

Z avtomatsko regulacijo lahko imamo nadzor nad vsemi tremi funkcijami (vzdrževanje tlaka, odzračevanje in dopolnjevanje). To je zelo koristno v vseh sistemih, zlasti pri večjih.

Regulacija, ki ji pravimo BrainCube, omogoča:

Vse naprave za vzdrževanje tlaka s kompresorjem (Compresso) ali s črpalko (Transfero), naprava za avtomatsko dopolnjevanje Pleno PI ali odzračevanje Vento že vključujejo regulacijo BrainCube. Na objektu je zadostna le ena regulacija, na katero lahko povežemo druge naprave.